Wij zijn Matching Marines

Mariniers zijn bij uitstek teamplayers en hechten een groot belang aan een goed werkend team. Een marinier helpt zijn collega, is open en eerlijk en kan een grote bijdrage leveren aan teamontwikkeling. Een marinier heeft de mooie eigenschap om het beste uit zichzelf en de ander te halen wat zal leiden tot een unieke sfeer binnen het team of de organisatie.

Mariniers zijn doel- en resultaatgericht, motiverend, enthousiasmerend en uiterst creatief. Een marinier stelt doelen, kan (langdurig) onder tijdsdruk werken en zal er ‘alles’ aan doen om een gesteld doel te behalen. Een marinier neemt altijd de uitdaging aan om net even wat meer te doen dan de ander. Dit leidt tot een positieve werk-ethiek.

Mariniers zijn meer dan goed in plannen en organiseren. Een marinier is goed in het maken van uitvoerbare plannen en het organiseren van de hiertoe benodigde acties en activiteiten. Een marinier kan onder uiterst stressvolle omstandigheden op een goede wijze functioneren, zonder dat dit direct gaat leiden tot een hoger ziekteverzuim of burn-out klachten.

Mariniers zijn besluitvaardig en actiegericht. Een marinier is bekend met diverse besluitvormingsmodellen op basis waarvan een goed besluit genomen kan worden. Een marinier heeft een mentaliteit om zaken gedaan te krijgen, projecten tot een goed einde te brengen en werkzaamheden buiten de comfortzone uit te voeren.

Matching Marines

De juiste match maken en komen tot de beste voorwaarden voor zowel kandidaten als opdrachtgevers.

Dat is waar wij bij Matching Marines voor gaan!