GZ-psycholoog volwassenen (24-36 uur)

Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een GZ-psycholoog.

De organisatie:

De organisatie is specialist in christelijke ggz en biedt begeleiding en behandeling aan mensen met psychische problematiek. Vanuit het christelijk geloof wordt gewerkt met cliënten / patiënten en hun netwerk aan hoop en herstel van het gewone leven.

Functie-inhoud:

Als GZ-psycholoog op de kliniek heb je een gevarieerde taak in een uitdagende omgeving. In afstemming met de regiebehandelaar geef je sturing aan het behandeltraject, stel je behandeldoelen op en voer je deze samen met andere teamleden uit. Je bent verantwoordelijk voor intakes en het (laten) uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek, het behandelen van volwassenen met psychiatrische aandoeningen met daarbij vaak ook ernstige psychosociale problematiek, en je intervenieert in crisissituaties.

Naast deze taken, heb je een schakelfunctie tussen patiënt, zijn systeem en verwijzers.  Je overlegt veel met de psychiaters, artsen, vaktherapeuten, systeemtherapeuten en verpleegkundigen. Bij een aantal van de opgenomen cliënten heb je een spilfunctie in hun behandeling. Binnen andere behandeltrajecten heb je een meer adviserende rol of voer je deeltaken uit, zoals traumabehandelingen middels EMDR en protocollaire behandelingen van angststoornissen en depressie.  Je neemt vanuit je rol deel aan een multidisciplinair overleg, zowel teambreed, alsook in kleinere vorm. De organisatie is volop in ontwikkeling waarbij het aanbod wordt vormgegeven volgens de nieuwste inzichten in het vak conform landelijke richtlijnen en zorgstandaarden.

Functie-eisen:

  • Je bent BIG-geregistreerd als GZ-psycholoog;
  • Je hebt kennis van en ervaring met CGT, schematherapie en bij voorkeur ook met EMDR;
  • Je hebt kennis van psychopathologie en persoonlijkheidsproblematiek en bent in staat om zowel zelfstandig als in een multidisciplinair team te functioneren, waarin ieder vanuit zijn/haar eigen rol en persoonlijke stijl de behandelingen vormgeeft;
  • Je hebt ervaring in de ggz, bij voorkeur binnen een klinische setting;
  • Je kunt goed samenwerken en meebouwen aan een team dat een up-to-date behandelaanbod heeft en ontwikkelt.

Arbeidsvoorwaarden:
Naast inhoudelijke uitdaging en afwisselend werk, biedt de organisatie ook uitstekende arbeidsvoorwaarden. Zij volgen hierin de cao ggz. Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor 24-36 uur per week. Voor je inzet wordt je beloont conform de cao-ggz, FWG 3.0 functiegroep 65 (minimaal € 3465,- en maximaal € 5.439,- o.b.v. 36 uur). Verder krijg je de ruimte om jezelf te ontwikkelen. Je kunt training en opleidingen volgen.

Standplaats: regio Utrecht